torsdag 13 januari 2011

Per Olov Enquist

Jag har läst tre romaner av Per Olov Enquist på ganska kort tid: Ett annat liv, Kapten Nemos bibliotek och Nedstörtad ängel.

Jag började med den förstnämnda som är en självbiografi och som kändes som en naturlig ingång till hans mer skönlitterära romaner. När han beskrev sitt liv och berättade om när och hur olika böcker hade kommit till var det minst sagt lockande att läsa mer. När jag sedan läste vidare blev det dock ganska förvirrande. Teman, händelser och personer återkommer. I olika skepnader och sammanhang, men ändå klart samma historier. Så efter tre romaner vet jag inte riktigt vad jag har läst var. Per Olov Enquist har mycket tydligt hämtat inspiration från sitt eget liv. Att han återupprepar sig gång på gång i varje bok är ett stilistiskt grepp som jag gillar, men jag kan inte låta bli att fråga mig hur många gånger man kan återanvända samma stoff i nya romaner.

Hur som helst rekommenderar jag mina läsare att ta sig an en bok av PO Enquist. Språket är vackert. Tonen är samtidigt enkel och drömmande djup och tidvis är texten dråplig och rolig. Dock räcker det att ni läser en roman i stöten.

Inga kommentarer: