söndag 22 december 2013

När minnet sviker

- Jag kommer inte ihåg, utbrister Päppel.
- Minnet har försvinnet.

Inga kommentarer: