lördag 1 december 2012

Den lille uppfinnaren

Äppel tycker att folk i allmänhet är lite dåliga på att använda blinkers och klurade en morgon på en lösning. Först tänkte han att bilen automatiskt kunde blinka när föraren vred på ratten, men insåg sedan att det nog var i senaste laget. Då föreslog han en lösning där blinkersen var kopplad till en GPS. På så vis kunde man förprogrammera en rutt och bilen skulle då blinka när det var dags att svänga.

Jag ser tydliga binyttor med detta. Föraren skulle slippa att lyssna på en monoton röst eller titta på GPS:en under färd och kunde helt enkelt använda blinkandet som köranvisning.

Inga kommentarer: